Sancta Maria (August Van Landegemstraat)

Terug naar overzicht

Info

CONTACT
Directie

Kristoff Meel

Adres

A. Van Landeghemstraat 117
2830 Willebroek

Telefoon

03 886 93 68

SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
  • Van 08.25 tot 12.05 uur
  • Van 13.15 tot 15.30 uur
Wo:

Van 08.25 tot 12.05 uur

OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 07.00 uur extern
Vanaf 08.00 uur intern

Nabewaking

Tot 16.00 uur intern
Tot 18.00 uur extern

Locatie

't Appelboompje
Boomsesteenweg 67

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Vrij Onderwijs

Wie zijn wij

Bij ons op school zetten we in op een sterke didactiek en een krachtige leeromgeving. We kiezen hier voor methodieken die hun werking hebben bewezen. We stellen hoge verwachtingen aan iedere leerling. We zetten daarnaast ook actief in op een aangename manier van samenleven en samenwerken en baseren ons hiervoor op de principes van Positive Behaviour Support. Bijgevolg is er ook veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, als sterke basis voor een krachtig leerproces.

Onze missie en visie

Vanuit de identiteit van een Katholieke dialoogschool, willen we werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. Onze brede zorgwerking zorg ervoor dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien en maximaal uitgedaagd wordt. We zetten hiervoor in op ‘samen leren’ en ‘samen leven’. Een geïntegreerd en uitdagend onderwijsaanbod, gericht op leren in een betekenisvolle context, is de basis.

Didactische speerpunten

We richten ons op betekenisvol leren. We koppelen het leren aan de belevingswereld van de kinderen, zodat inhouden herkenbaar worden. We leren voor het leven. We zetten ook in op positief omgaan met elkaar. Daarvoor werken we vanuit de principes van Positive Behavior Support.

Zorgbeleid

We leggen de nadruk op een brede zorgwerking. We zorgen voor extra ondersteuning én extra uitdaging waar dat nodig is. Dit doen we al vanaf de kleuterschool. In de lagere school werken we hiervoor vanuit een driesporenbeleid. Dit laat ons toe om kinderen te laten groeien in wat ze nog net niet kunnen (gebaseerd op de ‘zone van de naaste ontwikkeling' van Vygotsky). Op die manier blijven we de lat hoog leggen voor ieder kind.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie