Info

CONTACT
Directie
  • Robbe Hindryckx
Adres

Alexianenweg 25
3300 Tienen

Telefoon
Sites & Sociale media
SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
  • Van 08.25 tot 12.05 uur
  • Van 13.10 tot 15.30 uur (lager)
  • Van 13.25 tot 15.30 uur (kleuter)
Wo:

Van 08.25 tot 12.05 uur

OPVANG
Voor school

Vanaf 07.00 uur intern
Vanaf 06.30 extern
(met attest van de werkgever)

Na school

Tot 18.00 uur intern
Tot 18.30 uur extern
(met attest van de werkgever)

Locatie

Op school (intern)
Bij KDV Ooievaarsnest/ Klimop (extern)

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Vrij Onderwijs

Wie zijn wij

Onze school Den Immac is een warme, bruisende school in het hartje van Tienen. Een stedelijke context wilt niet zeggen minder hartelijk of minder warm. We kunnen genieten van een nieuwbouw met heel veel ruimte tot klasdoorbrekend werken, ontwikkeling doorheen de verschillende domeinen. Daarnaast genieten we van de natuur met onze eigen schooltuin en plantenbakken. Verschillende projecten en vakleerkrachten (techniek, muzische ontwikkeling) vormen een rode draad bij de vorming van onze kinderen. We laten deze hand in hand gaan met een gezonde portie kennis die de kinderen nodig hebben om door te stromen naar het secundair.

Onze missie en visie

Elke leerling is anders en uniek, we willen de talenten ontdekken en hier kracht uit putten. We willen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften door in te zetten op binnenklasdifferentiatie (sporenbeleid, co-teaching, CLIM…) binnen een krachtige leeromgeving maar ook op remediëring om mogelijke achterstanden in te halen. Soms kan het leerproces ook vastlopen. Dan gaan wij samen met de leerling en de ouders op zoek naar mogelijke oplossingen. Specifiek voor het kleuteronderwijs werken wij met zorgfocussen.

Didactische speerpunten

Als school leggen we de nadruk op sociale vaardigheden en creativiteit waarbij een gezonde en grote wereldkennis vanuit de verschillende leergebieden voor ons belangrijk is. Dit biedt mogelijkheden voor het uitbreiden van hun leefwereld en het vergroten van hun zelfstandigheid. In dit alles stellen wij het proces dat de kinderen doorlopen prioritair aan het product. Wij gaan ervan uit dat een evenwicht tussen LEEFstof en LEERstof onontbeerlijk is.

Onderwijs op maat

Optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden aan de kinderen is de opdracht van elke school, dat geldt ook voor die van ons. Elk kind brengt zijn eigen rugzakje vol kenmerken mee. En die kenmerken kunnen de schoolloopbaan beïnvloeden omwille van onvoldoende afstemming tussen de school- en klascontext enerzijds en de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling anderzijds.

Bekijk meer foto’s van onze school

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie