De Luchtballon

Terug naar overzicht

Info

CONTACT
Directie
  • Renilde Dewaelheyns
Adres

Sliksteenvest 1
3300 Tienen

Telefoon
Sites & Sociale media
SCHOOLUREN
Ma, di, do:
  • Van 08.40 tot 15.25 uur
Wo:

Van 08.40 tot 11.25 uur

Vr:

Van 08.40 tot 15.05 uur

OPVANG
Voor school

Vanaf 07.00 uur

Na school

Tot 18.00 uur

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Wie zijn wij

Onze school omarmt haar multiculturaliteit binnen de stadswijk. Wij laten kinderen groeien en leveren hen sterke tools aan zodat ze hun leven in handen kunnen nemen. Hierin willen we een voorbeeldschool zijn in Vlaanderen. We werken mee aan een warme, mensgerichte, professionele cultuur en leggen de lat hoog voor iedereen. We bieden kansen om samen tot maximale groei te komen, ongeacht afkomst of geslacht.

Onze missie en visie

'Samen groeien' vormt het hart van de Luchtballon-cultuur. We zijn betrokken bij onze leerlingen en hun ouders. We zorgen voor elkaar, erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van verbondenheid en transparantie. Het team legt daarop bewust de focus en heeft hoge verwachtingen van de leerlingen.

Didactische speerpunten

We zetten onze leerlingen en medewerkers aan om de wereld om zich heen actief te onderzoeken. Zo ontdekken ze wat belangrijk voor hen is, ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten. De buurt zien we als een rijke context om onderzoekjes op te zetten. Digitaal gepersonaliseerd leren krijgt een sterke plaats binnen onze school. Daarom heeft onze school zich aangesloten bij het i-learn platform. Wij zijn daarnaast ook een LIST-school: we zetten sterk in op leesplezier, technisch en begrijpend lezen.

Onderwijs op maat

Onze school wil ervoor zorgen dat alle kinderen optimaal kunnen leren. Daar is soms extra zorg en aandacht voor nodig. We zorgen voor een krachtige leef- en leeromgeving waarbij we rekening houden met de noden van de kinderen. Door ons zorgbeleid nemen wij doelbewust en systematisch initiatieven die erop gericht zijn kinderen op hun niveau te laten deelnemen aan het klasgebeuren, dit in overleg met de ouders.

Bekijk meer foto’s van onze school

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie