Info voor scholen en lokale besturen

Plan Samenleven

School in zicht is partner bij het bevorderen van de sociale mix in scholen binnen het Plan Samenleven. Wil je werk maken van het actiepunt sociale mix in scholen? Of wens je meer informatie binnen dat kader? Neem dan contact op via info@schoolinzicht.be

Lokale besturen

School in zicht doorbreekt segregatie in het basisonderwijs via verbindende activiteiten voor (kansrijke) schoolzoekende ouders en (concentratie)scholen. We streven naar scholen die een afspiegeling zijn van de buurt waarin ze liggen. School in zicht gebruikt haar ervaring om lokale besturen of LOP's daarbij te ondersteunen.

Het project is in het bijzonder interessant voor steden waar:

  • het gemeentelijk/ stedelijk gemiddeld indicatorpercentage hoog ligt en waar meerdere concentratiescholen aanwezig zijn
  • de indicatorpercentages tussen de scholen zeer sterk verschillen, ook als ze in dezelfde buurt liggen
  • kansrijke ouders wegstromen uit het centrum, naar de rand van de stad of naar omliggende gemeentes

In grotere steden kan het project ook op wijk- of buurtniveau worden uitgerold.

Meer info? Neem zeker contact op.

Individuele school

School in zicht biedt kortdurende individuele trajecten aan voor scholen die buiten de scoop van onze reguliere werking vallen. We kunnen iets betekenen voor scholen:

  • die geen of weinig kansrijke gezinnen (meer) op school hebben en hun project daaraan in bepaalde mate hebben aangepast
  • die het indicatorpercentage de laatste jaren gestaag zien stijgen en vrezen een concentratieschool te worden

Concentratiescholen bieden gemiddeld even goed onderwijs aan als andere scholen. Via doorgedreven differentiatie leveren ze leerlingen onderwijs op maat. Waarom pleit School in zicht dan voor meer gemengde scholen? Omdat een school met sociale mix de leerkansen van haar leerlingen vergroot en hun leefwereld verbreedt. Een gemengde school doorbreekt de evidenties die kinderen thuis en in hun omgeving meekrijgen. Ze biedt haar leerlingen uitzicht op andere toekomstperspectieven, opleidingsmogelijkheden en vrijetijdsbestedingen. Een school die zich volledig terugplooit op kansarme leerlingen beperkt die leerkansen, ook als ze op cognitief vlak volwaardig en zelfs vernieuwend onderwijs aanbiedt. Daarnaast is het voor schoolteams vaak demotiverend dat de kansrijke ouder uit de straat de school voorbijrijdt.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem zeker contact op. We bekijken dan op welke termijn we met jouw school aan de slag kunnen.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie