Vrije Centrumschool - Vestiging Polenplein

Terug naar overzicht

Info

CONTACT
Directie

William Doom&Ellen Broeckaert

Adres

Polenplein 21
8800 Roeselare

Telefoon

051 20 35 98

SCHOOLUREN
Ma, di, do:
  • Van 08.25 tot 15.45 uur
Wo:

Van 08.25 tot 11.35 uur

Vr:

Van 08.25 tot 14.45 uur

OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 07.30 uur

Nabewaking
Ma, di, do:

Tot 17.30 uur

Wo:

Tot 12.15 uur intern
Tot 19.00 uur extern

Vr:

Tot 17.00 uur intern
Tot 19.00 uur extern

Locatie

Intern en extern (KIDZ)

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Vrij Onderwijs

Wie zijn wij

Op de Vrije Centrumschool kiezen we bewust voor kleine (parallel)klassen. Onze zorgwerking is erg breed. Bovendien zijn we een ‘kwartiermakersschool’! Dat betekent dat we elke dag een kwartiertje lezen.

Onze missie en visie

In onze drie vestigingen streven we ernaar om elke kleuter en lagere schoolkind kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. We bundelen de ervaring, de kennis en de kracht van het team om de kinderen de beste begeleiding te geven. We nemen de kinderen mee op de weg naar zelfstandigheid met aandacht voor de ontwikkeling van ieders totale persoonlijkheid, met respect voor elk individu. Een positief en veilig school- en klasklimaat zijn onmisbaar bij het komen tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.

Didactische speerpunten

Een van onze belangrijkste didactische speerpunten is kwartiermakers. Dit is een initiatief om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen. We maken ons sterk om elke leerling iedere dag vijftien minuten te laten genieten van boeken. Het is een leuke en effectieve manier om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren.

Onderwijs op maat

We hebben aandacht voor elk kind, met zijn eigen talenten en behoeftes. Het welbevinden staat dan ook centraal. Door de ontwikkeling van iedereen goed op te volgen, kunnen we indien nodig doeltreffende zorgacties ondernemen.

Een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor het specifieke kind in zijn/haar specifieke context, vinden we hierbij onmisbaar. Het is dé manier om vanuit een brede basiszorg voor alle kinderen ook tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het individuele kind.

We kiezen uitdrukkelijk voor een teamgerichte aanpak van het leren. Het werken met gevarieerde leerarrangementen en organisatievormen binnen de klas en de school biedt daar volop kansen toe. Het schoolteam neemt samen met externe ondersteuners en ouders de zorg voor de kinderen op.

Deze aanpak komt het leren en leven van alle kinderen ten goede en biedt de beste garanties op gelijke onderwijskansen.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie