Info

CONTACT
Directie

Koen Dierynck

Adres

Brugsesteenweg 75
8800 Roeselare

Telefoon

051 24 15 23

SCHOOLUREN
Ma, di, do:
 • Van 08.30 tot 11.40 uur
 • Van 13.15 tot 16.00 uur
Wo:

Van 08.30 tot 11.15 uur

Vr:
 • Van 08.30 tot 11.40 uur
 • Van 13.20 tot 15.00 uur
OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 06.45 uur

Nabewaking

Tot 18.30 uur

Locatie

Intern

TYPE SCHOOL

 • Kleuterschool
 • Lagere school

Wie zijn wij

Aan de rand van het centrum van onze stad willen we kinderen in al hun diversiteit samen met leerkrachten, ouders en sympathisanten een hefboom bieden in hun ontwikkeling, een springplank geven naar de toekomst, een brug bouwen naar alle uitdagingen die de wereld hen biedt.

Onze missie en visie

Onderstaande elementen benadrukken de visie van onze school:

 • De brug waar kleuter en lager elkaar de hand reiken.
 • De brug waar de lagere school doorstromingskansen biedt naar het secundair onderwijs: een brug naar de toekomst!
 • De brug tussen kinderen: waar kinderen elkaar kunnen vinden in hun totale diversiteit en met respect.
 • De brug tussen leerkrachten en kinderen: waar leerkrachten die diversiteit erkennen, respecteren en ernaar handelen.
 • De brug tussen kinderen, leerkrachten, ouders en externen: waar voelbaar is dat onderwijs samen gemaakt wordt.
 • De brug naar de wereld: onderwijs die de kinderen ook kennis laat maken met de diversiteit buiten de schoolmuren.
 • De brug die onze kinderen leidt naar zelfstandigheid, naar zelfsturing, naar verantwoordelijkheid.
 • De brug waar met heel veel zorg binnen de school kinderen ondersteund worden in hun ontwikkeling.
 • De brug waar de school streeft naar verbondenheid, verbintenissen aangaan, sociaal zijn in al zijn aspecten.
 • De brug: een link naar de toekomst!

Didactische speerpunten

Op De Brug benadrukken we de volgende didactische speerpunten:

 • Een veilige school waar kinderen kunnen stralen.
 • Een lerende school met aandacht voor de totale ontwikkeling.
 • Een respectvolle school waar we rekening houden met elkaar.
 • Een open school met een lage drempel.
 • Een actieve school die leeft.

Onderwijs op maat

Onze leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van de leerlingen:

 • we zorgen voor een positief klas- en schoolklimaat,
 • we zorgen voor differentiatie binnen het klasgebeuren: differentiatie in tempo en hoeveelheid, naar inhouden en materialen,
 • we voorzien een gevarieerd en rijk aanbod van activiteiten,
 • we werken aan een rijk klasmilieu,
 • we bewaken de gelijke onderwijskansen,
 • we hechten veel belang aan de socio-emotionele opvoeding: respect en leren omgaan met regels en afspraken is de rode draad doorheen elke aanpak,
 • we besteden veel aandacht aan de doorstroming naar het secundair onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie