Privacybeleid School in zicht

Het privacybeleid van School in zicht volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd). We vinden jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens namelijk heel belangrijk. Met deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we met je gegevens omgaan.

School in zicht beoogt een gezonde sociale mix in basis- en kleuterscholen. We informeren ouders over het scholenaanbod in hun buurt. Op die manier kunnen zij een doordachte schoolkeuze maken.

In de steden en gemeenten waar School in zicht actief is, ontvangen we, na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, de adresgegevens van ouders die een kleuter hebben met de instapleeftijd. Deze adresgegevens worden met discretie behandeld:

  • Ze worden enkel gebruikt om ouders te informeren om hun kind tijdig in te schrijven/aan te melden en hen uit te nodigen voor de activiteiten van School in zicht.
  • Alleen de projectmedewerkers krijgen de lijst te zien. Zij verbinden zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met deze informatie.
  • Na de postversturing van de folder worden deze gegevens verwijderd.

Ouders die inschrijven voor de activiteiten van School in zicht kunnen er voor kiezen om hun contactgegevens (adres, telefoonnummer en mailadres) met ons te delen:

  • Tijdens de periode van een volledig projectjaar (september-augustus) worden deze contactgegevens enkel gebruikt om deelnemende gezinnen op de hoogte te stellen over het verloop van de activiteiten en om ouders zo goed mogelijk te informeren over scholen in de buurt.
  • Alleen de School in zicht-medewerkers krijgen deze gegevens te zien. Zij verbinden zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met deze informatie.
  • Na afloop van het projectjaar worden enkel anonieme, geaggregeerde gegevens bewaard en gebruikt voor statistische doeleinden (bijv. “zoveel gezinnen namen deel aan de openschooldagen.”)

Na afloop van de activiteiten kan School in zicht het resultaat van jouw schoolkeuze opvragen bij het LOP (Lokaal Overleg Platform). Zo evalueert School in zicht het projectjaar voor de verschillende scholen en regio's.

School in zicht kan in uitzonderlijke gevallen je gegevens doorgeven aan de scholen, bijvoorbeeld om na een annulering van een activiteit contact te faciliteren of wanneer het LOP geen toegang heeft tot de inschrijvingen op de scholen.

Je hebt als betrokkene het recht om:

  • Je gegevens in te kijken,
  • Je gegevens aan te passen,
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Heb je klachten? Wil je meer informatie over de manier waarop School in zicht met jouw contactgegevens omgaat? Of wil je jouw contactgegevens laten verwijderen uit de lijst? Contacteer ons (info@schoolinzicht.be; 03 270 38 05).

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie