Info

CONTACT
Directie

Sylvie Van Heddegem

Adres

Haverstraat 9
8400 Oostende

Telefoon

059 50 10 99

SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:

Van 08.25 tot 12.00 uur
Van 13.45 tot 15.40 uur

Wo:

Van 08.25 tot 12.00 uur

OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 07.10 uur

Nabewaking

Tot 18.00 uur

Locatie

Intern en extern:
BKO De Kastaar
Frère Orbanstraat 142
8400 Oostende

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Wie zijn wij

Basisschool Vogelzang is een school met een kleuter- en lagere schoolafdeling aan de rand van het centrum. De open en groene omgeving van de school is een pure inspiratiebron om dagelijks te spelen en te leren. We beschikken over afzonderlijke en ruime buitenruimtes met voldoende en divers spelaanbod. De ruime, lichtrijke en modern ingerichte klassen vormen een rijke leer- en leefomgeving voor onze kinderen. Onze slaapklas is een echte meerwaarde voor de peuters die na het (warm) middagmaal even nood hebben aan een rustmoment.

Onze missie en visie

Basisschool Vogelzang is een warm nest voor geluksvogels. Welbevinden en maximale leerwinst bij elk kind staan centraal in onze visie en missie.

Vanuit ons warm, veilig en leerrijk nest ontdekken wij de wereld om ons heen. Onze school biedt een brede basis en sterke vleugels voor de individuele ontplooiing van elk kind.

Vol vertrouwen, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden slaan onze kinderen hun vleugels uit en vliegen ze de wijde wereld tegemoet. Ouders beschouwen wij als onze partners in het leer- en groeiproces van het kind.

Didactische speerpunten

Onze speerpunten:

  • spelend en ontdekkend leren
  • bewegen en gezondheid
  • leesplezier en leesmotivatie
  • warm, open en zorgzaam
  • fijn samen spelen en leren

We stemmen ons onderwijsaanbod af op een harmonische, evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid: zowel het cognitieve, het dynamisch-affectieve, het psychomotorische als het sociale en het creatieve component wordt continu aangesproken. Samen creëren we rijke leeromgevingen waar kinderen kansen krijgen en aangespoord worden om hun eigen leren in handen te nemen.

Onderwijs op maat

Onze school zet maximaal in op brede basiszorg voor alle kinderen in de klas. We hanteren diverse werkvormen om reeds preventief in te spelen op de diverse noden van onze kinderen. Naast de gedifferentieerde aanpak in de klas door de klasleerkracht, bieden onze zorgleerkrachten zowel klasintern als klasextern hulp aan de kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning tijdens hun leerproces. Kinderen die nood hebben aan meer uitdaging kunnen terecht in onze plusklas. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen en ouders en de brug tussen de school en het CLB of andere externe partners.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie