Info

CONTACT
Directie
  • Sophie Van Kerkhove
Adres

Ninoofsesteenweg 130
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Telefoon
Sites & Sociale media
SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
  • Van 8.50 tot 15.20 uur
Wo:

Van 8.50 tot 12.30 uur

OPVANG
Voor school

Vanaf 7.30 uur

Na school

Tot 18.00

Locatie

Naschools via IBO

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Vrij Onderwijs

Wie zijn wij

Imelda is een buurtschool, een Nederlandstalige school met een multiculturele populatie in een meertalige context. We zijn een katholieke dialoogschool, die openstaat voor alle kinderen zonder onderscheid van nationaliteit, taal, cultuur of godsdienst. Door een krachtige taalleeromgeving verwerven onze kinderen de juiste vaardigheden om een succesvolle carrière in het Nederlandstalig onderwijs uit te bouwen. De thuistaal beschouwen we als waardevol en ouderbetrokkenheid als essentieel.

Onze missie en visie

Iedereen hoort erbij!

Op Imelda staat een positief schoolklimaat centraal waar we geloven in de kinderen. Goede relaties dragen bij aan een positief klimaat: tussen leerlingen, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerkrachten onderling. Ouders beschouwen we als volwaardige partners die we zo laagdrempelig mogelijk mede-eigenaar maken van het ontwikkelingstraject van hun kinderen. We werken vanuit de methodiek van het geweldloos verzet omdat we ervan overtuigd zijn dat problemen zo duurzamer opgelost worden.

Didactische speerpunten

We willen dat onze leerlingen een breed aanbod krijgen en breed geëvalueerd worden. Het aanbod richt zich tot het hoofd, maar eveneens tot het hart, de handen en de voeten.

Ons aanbod geeft leerlingen sterke vleugels die ze na de basisschool kunnen uitslaan in de richting van hun talenten en interesses. We maken onze leerlingen gevoelig voor solidariteit en diversiteit. We willen hen waarden als respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid bijbrengen.

Onderwijs op maat

We bieden voor elk van onze leerlingen inhoud op maat in de zone van hun naaste ontwikkeling. Daarom zetten we volop in op differentiatie met een 4-sporenbeleid, met extra hulp, ondersteunende materialen en de nodige uitdaging. We werken vanuit het zorgcontinuüm en hechten veel belang aan een brede beeldvorming om de onderwijsbehoeften van de kinderen te bepalen.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie