GBS Windroos

Terug naar overzicht

Info

CONTACT
Directie
  • Ann Vlasschaert
Adres

Kortrijkstraat 52
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Telefoon
Sites & Sociale media
SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
  • Van 8.20 tot 15.25 uur
Wo:

Van 8.20 tot 12.20 uur

OPVANG
Voor school

Vanaf 7.00 uur

Na school

Tot 18.00 uur

Locatie

Op school

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Gemeentelijk Onderwijs

Wie zijn wij

De gemeentelijke Basisschool Windroos is een kleine, gezellige school in een dichtbevolkte wijk in volle renovatie, vlakbij Zwarte Vijvers in hartje Molenbeek. Een KIVA-school met een sterk uitgewerkt anti-pestprogramma binnen het kader van het UNICEF-traject voor Kinderrechten.

Een familiale school ook die haar Molenbeekse context omarmt, waar wij elk kind op zijn niveau benaderen en bijzonder inzetten op individuele zorgtrajecten. Wij werken nauw samen met OnderwijsCentrum Brussel en met de begeleiders van OVSG.

Onze missie en visie

Missie: de leerlingen bezitten de vaardigheden om zichzelf later te realiseren en dit in te zetten voor het samenleven.

Visie: binnen onze school willen we elk kind maximale kansen geven om zichzelf te ontplooien en tot leren te komen. We hebben respect voor de verschillen tussen leerlingen en hun achtergrond of de context waarin ze opgroeien. Elk kind heeft zijn eigen tempo, mogelijkheden en interesses en van daaruit vertrekken we. We zien het kind als gids van zijn eigen leertraject en ondersteunen dit.

Didactische speerpunten

Er wordt veel aandacht besteed aan het probleemoplossend denken. Kinderen leren om hun eigen werk, prestaties en kunnen te beoordelen. Ze leren op een goede manier kritisch om te gaan met hun eigen en andermans werk. Ze leren om zowel individueel te ontwikkelen en als groep samen te werken en tot resultaten te komen. Er wordt veel aandacht besteed aan welbevinden en betrokkenheid binnen een veilig klas- en schoolklimaat.

Onderwijs op maat

Iedere leerling heeft recht op een op maat uitgewerkte zorg dit in overleg met leerling, ouder, co-teacher, zorgcoördinator, directie en externen (CLB, ONW, OCB, OVSG,...). De school speelt in op innovaties die hun nut al hebben bewezen, zowel op pedagogisch als didactisch vlak, en die passen binnen de visie van de school.

De leerkrachten zijn niet enkel overbrengers van informatie maar zeker ook begeleiders van een ontdekkingstocht op maat van ieder kind zonder het 'samen-leven' uit het oog te verliezen.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie