Sint-Romboutscollege

Terug naar overzicht

Info

CONTACT
Directie

Pascale Vereecken

Adres

Veemarkt 56
2800 Mechelen

Telefoon

015 28 13 68

SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
  • Van 08.25 tot 11.40 uur
  • Van 12.55 tot 15.25 uur
Wo:
  • Van 08.25 tot 11.45 uur

De ingang van de kleuterschool is Bergstraat 1. Daar verzamelen we voor de openschooldagen.

OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 07.10 uur

Nabewaking

Tot 18.30 uur

Locatie

Intern

TYPE SCHOOL

  • Kleuterschool
  • Lagere school

Net

Vrij Onderwijs

Wie zijn wij

Kwaliteitsvol onderwijs is meer is dan louter opleiding. Om de steeds complexere wereld tegemoet te gaan, moeten voor onze leerlingen deze onontbeerlijke stapstenen steeds een steun zijn op hun tocht: leren leren, leren werken en leren samenleven. Op onze school gaan deze drie zaken hand in hand. Wij dragen zorg voor de talenten van elke leerling en wij tonen warme liefde en groot respect voor elk kind: elk kind is uniek, elk kind mag groeien op zijn eigen tempo.

Onze missie en visie

Wij geloven dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is. De christelijke hoop en het verrijzenisgeloof die uit deze liefde ontspringen, oriƫnteren onze school in haar doelen en werking.
Wij tonen respect voor andersgelovigen. Vanuit de traditie en in gesprek met haar omgeving, wil onze school een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen is en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.

Didactische speerpunten

Door muzisch exploreren en experimenteren krijgen onze kleuters kansen om de wereld rondom zich te ontdekken. In onze activiteiten integreren wij muzisch-creatieve aspecten op een speelse manier. Zelf doen en zelf ontdekken staan centraal. Dat realiseren wij met een grote knipoog naar de deelgebieden van het leerplan muzische opvoeding: beeld, dramatisch spel, muzisch taalgebruik, muziek, beweging en media.

Door creatieve speel- en leermomenten aan te bieden, wakkeren wij die creativiteit en fantasie van de kinderen aan. Het waarnemen, beleven en ervaren van de muzische omgeving is daarbij altijd het vertrekpunt. Zo krijgen onze kleuters de kans om vanuit hun fantasie te experimenteren met allerlei werkvormen, technieken en materialen. Daarbij is het proces belangrijker dan het resultaat.

Onderwijs op maat

Als leerkracht is er niets zo fijn als kinderen iets bijbrengen, iets nieuws laten ontdekken, de leerlingen laten stralen. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend. Daarom vinden wij het belangrijk om een goed zorgbeleid te voeren. Een goed zorgbeleid is goed voor iedereen.
Kinderen bij wie het leren of het leven niet zo vlot verloopt, willen we zo goed mogelijk opvangen en opvolgen.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen de nodige aandacht krijgen. Zowel de zwakkere, de gemiddelde als de sterkere leerling moet zo veel mogelijk volgens eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen in onze groep.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie