Info

CONTACT
Directie

Melissa Marcotti

Adres

Runkstersteenweg 210
3500 Hasselt

Telefoon

011 27 17 12

SCHOOLUREN
Ma, di, do, vr:
 • Van 08.45 tot 12.20 uur
 • Van 13.35 tot 15.20 uur
Wo:

Van 08.45 tot 12.00 uur

OPVANG
Voorbewaking

Vanaf 08.30 uur

Nabewaking

Tot 15.35 uur
Op woensdag tot 12.15 uur

Locatie

Intern, verzorgd door het
Bijennestje

TYPE SCHOOL

 • Kleuterschool
 • Lagere school

Net

Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Wie zijn wij

Net als in een puzzel, is bij ons elke leerling uniek, met zijn eigen talenten en ontwikkelkansen. Elk uniek stukje is voor ons een gelijkwaardig stukje: iedereen is even belangrijk en draagt samen met de anderen bij aan één mooi geheel. Om dat geheel te vormen, gaan we op zoek naar verbinding met elkaar, met de natuur en met de buurt. Uit die verbondenheid creëren we betrokkenheid. Het is die betrokkenheid van waaruit kinderen tot leren komen en uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen, vaardigheden te verfijnen en obstakels te overwinnen.

Onze schooltroeven zijn:

 • Een unieke ligging (dicht bij de stad, naast een woonzorgcentrum, diverse buurtwinkels in de nabije omgeving, groen)
 • Focus op leesplezier met een leeshoek in iedere klas en op centrale plekken in het schoolgebouw
 • Huiswerkbegeleiding door klasleerkrachten i.s.m. stad Hasselt
 • Actieve deelname aan diverse projecten: rodeneuzendag, MOS, kinderrechtenweek, fairtrade, enz.
 • Actieve en gemotiveerde ouderraad
 • Een schoolbus
 • Voor en naschoolse opvang op het schooldomein

Onze missie en visie

Het is onze missie om in te zetten op de maximale ontplooiing van elke unieke leerling. Voorwaarde voor deze maximale ontplooiing is dat het kind zich goed in zijn vel voelt op school. Daarom zet onze werkgroep ‘Leerlingbloei’ zich doelbewust in voor een positief klas- en schoolklimaat. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in dit proces en we proberen om samen met hen de beste omkadering en ondersteuning te bieden voor hun kind.

Didactische speerpunten

Om het leerplezier van onze leerlingen te verhogen en om in te spelen op de leerbehoeftes van onze leerlingen, zetten wij maximaal in op een gedifferentieerde aanpak. Dit doen we door het bewust inzetten van ondersteuningsuren per groep, korte klassikale instructies, diverse werkvormen en een uitgebreid aanbod aan herhalings- en verdiepingsmomenten. Via leesplezier willen wij het lezen stimuleren. Door een gevarieerd aanbod geven wij de leerlingen spiegels om zichzelf in te herkennen en ramen om de wereld te ontdekken. Vanuit die herkenning en ontdekking, leggen wij linken met de verschillende onderwijsdomeinen en creëren we leerplezier ook via leesplezier.

Onderwijs op maat

We zetten in op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, het welbevinden te verhogen en zodoende gelijke onderwijskansen te creëren. Deze leerlingbegeleiding is niet alleen de taak van alle betrokkenen op school: we werken hiervoor samen met de ouders en ons brede zorgnetwerk. Deze doorgedreven samenwerking zorgt ervoor dat wij voor elk kind de gepaste zorg en uitdaging kunnen bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies

School in zicht gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Meer informatie