Inschrijven in het basisonderwijs

Inschrijven in het basisonderwijs van Sint-Niklaas gebeurt in verschillende periodes.

Belangrijke data

  • vrijdag 1 december 2017 (vanaf 8.30u) – woensdag 31 januari 2018 (tot 15.30u) : inschrijven van broers en zussen en kinderen van personeel 1, 2
  • donderdag 1 maart 2018 (vanaf 8.30u) – vrijdag 30 maart 2018 (tot 24.00u): aanmelden van alle andere kinderen.
    Hoe aanmelden? Via: http://sint-niklaas.aanmelden.in

De ouders ontvangen na de aanmeldingsperiode een brief en een e-mail met de gegevens van de school waar ze hun kind kunnen inschrijven. Ze maken zelf een afspraak met deze school waar ze hun kind kunnen inschrijven.
De school houdt rekening met het aantal plaatsen dat er is voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Bij laattijdige inschrijvingen wordt er geen rekening meer gehouden met de voorrangsgroepen van indicator-en niet-indicatorleerlingen. Plaatsen worden dan toegekend in volgorde van inschrijving.

1 Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

2 Voldoe je als personeelslid aan de geldende voorwaarden? Vraag tijdig informatie bij de directeur van de school.

In het buitengewoon onderwijs gelden er andere periodes:

  • maandag 5 maart 2018 – vrijdag 30 maart 2018: kinderen met een broer of zus ingeschreven in de school en kinderen van personeel
  • vanaf maandag 16 april 2018: vrije inschrijvingen

Kinderen die ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs, moeten niet aangemeld worden. Inschrijvingen gebeuren in de school, tijdens de openingsuren van de school. Om ingeschreven te kunnen worden in het buitengewoon onderwijs dient de leerling wel een verslag te hebben uitgereikt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Veel gestelde vragen

Wanneer is een kind een indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

  1. het gezin ontving een schooltoelage in het huidige schooljaar (2017-2018) of het schooljaar voordien (2016-2017);
  2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

De thuistaal van een kind is geen indicator meer (behalve in Brussel).

Kan ik via School in zicht mijn kind inschrijven in een school?

Nee.

School in zicht biedt ouders informatie, brengt hen samen en helpt om een bewuste schoolkeuze te maken. Zo kunnen ze, als ze dat willen, samen de stap naar de buurtschool zetten. Ouders moeten wel zelf inschrijven in de school van hun keuze.

Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?

Nee.

School in zicht komt niet tussenbeide bij de inschrijvingen.
In sommige scholen geldt wel dat zij de afgelopen jaren minder kansrijke gezinnen aantrokken. Dan heb je als niet-indicatorgezin een goede kans op een plek in deze scholen. Maar dat geldt even goed voor niet-indicatorgezinnen die niet aan School in zicht hebben deelgenomen.

Mijn kind is van eind 2016. Moet ik het nu al aanmelden?

Ja,

alle plaatsjes voor kinderen geboren in 2016 worden tijdens de komende aanmeldings-periode verdeeld. Ouders met een kind van dat geboortejaar moeten hun kind dus nu aanmelden als ze zeker willen zijn van een plek – ook al gaat het kind in de praktijk pas in september 2019 voor het eerst naar school.

© 2018 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall