Inschrijven in het basisonderwijs

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
voor alle kinderen geboren in 2016

Inschrijven in het gewoon basisonderwijs

De inschrijvingen verlopen in verschillende periodes:

 • donderdag 1 maart (vanaf 8.30u) – vrijdag 16 maart 2018 (tot 16.00u):
  voorrang voor inschrijving van kinderen uit een leefentiteit waarvan reeds kinderen zijn ingeschreven in de school (= voorrang broers & zussen)
 • donderdag 22 maart (vanaf 8.30u) – vrijdag 23 maart 2018 (tot 16.00u):
  voorrang voor inschrijving van kinderen van personeelsleden van de school
 • woensdag 18 april (8.30u) – vrijdag 4 mei 2018 (tot 16.00u):
  inschrijving van alle kinderen met indeling in voorrangsgroepen indicatorleerling en niet-indicatorleerling
 • vanaf 21 mei 2018 (om 8.30u):
  vrije inschrijvingen: inschrijving voor alle kinderen die de voorgaande periodes hebben gemist

De scholen in Hombeek melden aan vanaf maandag 15 januari 2018 (vanaf 8.30u) tot en met vrijdag 9 februari 2018 (tot 16.00u).

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs.

In het buitengewoon onderwijs gelden er andere periodes.

Meer informatie is beschikbaar op www.lop.be

Meer info

Meer informatie is beschikbaar op www.lop.be
Ook via de gemeentelijke informatiekanalen wordt u op de hoogte gebracht van meer details.

Op de infoavond van School in zicht zal de LOP-deskundige aanwezig zijn. Ouders kunnen hem daar vragen stellen over de inschrijvingsafspraken.

Veel gestelde vragen

Wanneer is een kind een indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

 1. het gezin ontving een schooltoelage in het huidige schooljaar (2017-2018) of het schooljaar voordien (2016-2017);
 2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

De thuistaal van een kind is geen indicator meer (behalve in Brussel).

Zijn er genoeg plaatsen in basisscholen in Mechelen?
Ja (maar…)
In alle Mechelse basisscholen samen is er voldoende plek om elk kind een stoeltje te geven.
Minder goed nieuws is dat dit ook vorig jaar ook zo was. En toch werd er gekampeerd. En toch werden verschillende kinderen geweigerd op één of meer scholen omdat er geen plek meer was.
Dat komt ten eerste omdat er in sommige wijken een capaciteitstekort is (in die wijken wonen dus meer kinderen dan er plek is op de scholen). En ten tweede zijn er scholen die populairder zijn dan andere. Soms stonden ouders te kamperen voor een school terwijl er tot op dit moment nog vrije plaatsen zijn in een andere school 400 meter verderop. Veel ouders hadden die andere school zelfs niet overwogen.
School in zicht nodigt ouders uit om àlle scholen in hun buurt te overwegen, ook de minder evidente. De openschooldagen bieden daarbij een buitenkans om een eerlijk beeld te krijgen van de dagelijkse klaswerking. Nadien beslissen ouders zelf voor welke school ze kiezen.
Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?
Nee.
School in zicht helpt ouders om op basis van correcte informatie voor een school te kiezen, maar kan niet tussenbeide komen bij de inschrijvingen.
Het is wel zo dat een aantal van de deelnemende scholen de afgelopen jaren minder kansrijke gezinnen aantrokken. Dan heb je als niet-indicatorgezin een goede kans op een plek in deze scholen, ook zonder ervoor te kamperen. Maar dat geldt even goed voor niet-indicatorgezinnen die niet aan School in zicht hebben deelgenomen.
Biedt de buurtschool wel voldoende kwaliteit en uitdaging aan mijn kind?
Ja,
gemiddeld even veel als andere scholen. Maar dat hangt af van school tot school (en vooral van schoolteam tot schoolteam), net zoals in scholen buiten de buurt.

Doorlichtingsverslagen:
De meeste Mechelse scholen zijn de voorbije twee jaar doorgelicht. Die doorlichtingsverslagen zijn online terug te vinden.
De kritiek op deze verslagen is vaak dat ze vooral papieren controleren eerder dan het lerarenkorps of hun manier van lesgeven. Daar is iets van aan, maar ze zijn voor ouders de enige ‘objectieve’ vergelijkingsbron tussen scholen.
Let wel op met iets oudere verslagen. Het kan zijn dat een school al één of twee jaar hard heeft gewerkt om een opmerking van de doorlichting weg te werken. In dat geval is hun vroegere werkpunt net een sterkte geworden. Gebruik doorlichtingsverslagen daarom niet als enige referentie.

Voor wie meer achtergrond wil:
In 2012 werden de resultaten gepubliceerd van het SINBA-onderzoek, een grootschalig driejarig onderzoek door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Het SINBA-onderzoek toonde aan dat het aantal kansarme en/of allochtone leerlingen niet bepalend is voor het succes van de school. Dat wil zeggen: er zijn goede scholen met veel kansarme leerlingen, en slechte scholen met veel kansarme leerlingen. Net zoals er goede scholen zijn met weinig kansarme leerlingen en slechte scholen met weinig kansarme leerlingen. De onderzoekers gingen ook expliciet na of kansrijke leerlingen niet minder bijleren als er veel kansarme leerlingen in de klas zitten, maar dat blijkt niet het geval.

Eerder onderzoek uit 2008 door professor Verhaeghe (UGent) en professor Van Damme (KULeuven) toonde een gelijkaardig beeld. De twee professoren maakten een vergelijking van de leerwinst die verschillende scholen boeken. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen in scholen met veel kansarme leerlingen gemiddeld even veel bijleren als in scholen met minder kansarme leerlingen. Net als uit het SINBA-onderzoek bleek ook hier dat vooral de individuele schoolkenmerken bepalend zijn voor hoeveel een leerling er bijleert.

Beide onderzoeken ontkrachten een aantal vooroordelen over de onderwijskwaliteit in scholen met veel kansarme leerlingen. Ze tonen aan hoe belangrijk het is om je als ouder grondig te informeren vooraleer je een school kiest. Mechelse ouders kunnen dat doen via de infoavond en de openschooldagen van School in zicht.

© 2018 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall