School in zicht: naar echte buurtscholen

School in zicht maakt van scholen terug echte buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn van hun buurt. Ouders gaan via School in zicht samen op bezoek in de scholen in hun buurt. Ook tijdens de infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar en krijgen zij informatie over het scholenaanbod.

 • School in zicht gezin — foto © Wim Magette
 • School in zicht gezin, Lokeren — foto © 2015 Flor Maesen
 • School in zicht gezin Sint-Niklaas — foto © Nick Suy
 • School in zicht gezin, Lokeren — foto © 2015 Flor Maesen
 • School in zicht gezin Sint-Niklaas — foto © Nick Suy
 • “Ik zag stuk voor stuk trotse schoolhoofden. Eigenlijk kwam elke school die we bezochten in aanmerking”Leen & Ralf

 • School in zicht gezin — foto © Wim Magette
 • School in zicht gezin, Lokeren — foto © 2015 Flor Maesen
 • School in zicht gezin Sint-Niklaas — foto © Nick Suy
 • “Door samen voor de buurtschool te kiezen zijn wij én onze kinderen nog meer verankerd in onze buurt.” An & Philippe

 • School in zicht gezin, Lokeren — foto © 2015 Flor Maesen
 • School in zicht gezin — foto © Wim Magette
 • School in zicht gezin, Lokeren — foto © 2015 Flor Maesen
 • School in zicht gezin Sint-Niklaas — foto © Nick Suy
 • School in zicht gezin — foto © Wim Magette
 • “We vragen ons af waarom we er ooit aan twijfelden om onze dochter in de buurt naar school te sturen.” Leen & Maarten

 • School in zicht gezin Sint-Niklaas — foto © Nick Suy
 • School in zicht gezin — foto © Wim Magette

Historiek en visie

Meer informatie over het ontstaan van School in zicht en de onderliggende visie is te vinden onder de tab Historiek. Daar staat ook een link naar het boek ‘Tien lessen uit drie jaar werken aan desegregatie in het onderwijs’, dat we uitbrachten in 2009.

Ouders zetten samen de stap

Kansrijke ouders en concentratiescholen, het zijn vaak twee werelden apart. Deze ouders hebben geen eerstehands-informatie over de scholen, want geen enkel kind uit hun vriendenkring gaat er naartoe. Afgaande op het schoolpoortbeeld denken ze dat het geen school is voor hen en hun kind.

School in zicht zorgt ervoor dat ouders wel over deze eerstehandsinformatie beschikken. Samen met andere ouders uit de buurt krijgen zij informatie tijdens een infoavond, bezoeken ze scholen tijdens openschooldagen en wisselen ze ervaringen uit op een terugkomavond. Zo kunnen ouders een schoolkeuze maken op basis van eerlijke informatie, die ze zelf verzameld hebben. Het feit dat ook andere gezinnen uit de buurt voor dezelfde school kiezen, is daarbij een ruggensteun.

Specifieke informatie over de contactmomenten van School in zicht is terug te vinden op de pagina’s van Lokeren, Mechelen en Sint-Niklaas.

inspiratiegids cover

Bekijk onze publicatie op Issuu of download hier een PDF


School in zicht op Facebook


Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze pagina op facebook!


School in zicht was genomineerd voor de
Matexi Award voor meest verbindende
buurtinitiatief.

School in zicht viel niet in de prijzen maar we zijn wel heel trots op de positieve jurybeoordeling. Een waardering voor 10 jaar School in zicht.

School in zicht was genomineerd voor de Matexi Award voor meest verbindende buurtinitiatief.

De jury is erg onder de indruk van de structurele manier waarop dit initiatief de buurtschool in ere herstelt. School in zicht gebruikt de vrije schoolkeuze (de grafdelver van de buurtschool van weleer) via een groepsproces als hefboom om buurtgerichtheid van het kleuter – en basisonderwijs in te zetten voor een beter buurtleven. Dit is een bijzonder slim project dat al jaren op de tellers heeft staan. School in zicht krijgt jaar na jaar navolging en de jury is van oordeel dat die effecten tot in lengte van dagen kunnen doorwerken. Vandaar een zeer terechte genomineerde. Want elke buurt heeft recht op een kwalitatieve school.

© 2016 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall